Varna

Varna (Bulharsko)

Třetím největším městem Bulharska je Varna. Tím prvním je samozřejmě hlavní město Sofie. Město má necelých 350 000 obyvatel. Pro představu je to třikrát méně, než má vyhledávané turecké středisko Antalya. Pojďme se však vrátit zpět do státu Bulharsko a představme si město Varna blíže. Díky své lokalitě na východě země, na břehu Černého moře zde byl vybudován přístav. Ten získával stále více na oblibě, až se z něho stal ten nejdůležitější přístav celého Bulharska. Právě díky tomu získala Varna přezdívku „mořská metropole Bulharska“. V minulost ji totiž měla za cíl svého cestování mnoho obchodních a nákladních lodí, přivážející do Bulharska nové výroby. A stejným přístavem probíhal i export výrobků, které Bulharsko vyrobilo.

Poblíž města proběhla v minulosti i významná bitva, při které byla Varna dobyta Turky. Tuto událost dodnes připomíná rozsáhlý památník. Právě tato událost rozhodla o osudu Bulharska na další čtyři století, než bylo Bulharsko osvobozeno. Právě z důvodu Turecké vlády naleznete ve městě mnoho tureckých domů, které zcela vybočují ze standardní bulharské architektury, která se nejvíce podobá té ruské. Varna má však jednu velmi významnou dominantu, kterou je Katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Tento chrám je pro celé Bulharsko významný z prostého důvodu, jelikož se jedná o druhý největší pravoslavný chrám v zemi. Proto ho každoročně navštíví mnoho věřících z celého Bulharska. Mimo tohoto chrámu najdeme ve městě i kostely evangelíků, římských katolíků a také několik mešit. Rozvoj města znamená i příliv hlavně cizinců, a proto byla v posledních letech vybudována i modlitebna adventistů a buddhistické centrum sloužící všem, kteří toto náboženství vyznávají.

19.9.2013

Booking.com