Iraklio

Iraklio (Řecko)

Jeden z nejvýznamnějších řeckých přístavů na severu Kréty, který spatřil světlo světa už před čtyřmi tisíci lety. Heraklion (nebo chcete-li Iraklio) pamatuje nadvládu Římanů, Arabů, Benátčanů i Turků, z každé kultury zde zůstalo něco zajímavého a obdivuhodného. Co že tu tedy všechno můžeme navštívit?

Největší dominantou je zdejší benátská pevnost, postavená v šestnáctém století, jež chrání místní přístav – a dodnes se tu konají zajímavé kulturní akce, pozorovat zde můžete při práci i rybáře. Dnešní radnici také postavili Benátčané, další upomínkou na jejich přítomnost je Morosiniho lví kašna na hlavním náměstí, centrum zdejšího společenského života. Zajímavý je třeba místní letní kulturní festival, který trvá celé tři měsíce – aneb hudba, divadlo a tanec v míře větší než malé.

Na slavnou historii Kréty odkazují četné památníky a busty v okolí celého města, zmínit musíme alespoň malíře El Greca či spisovatele Nikose Kazantzakise. Zajímavá je i katedrála Agios Minas, která je jednou z největších církevních staveb Řecka – na jednu bohoslužbu pojme až osm tisíc věřících. Postavena byla v druhé polovině devatenáctého století, je také sídlem krétského arcibiskupa.

Nedaleko Heraklionu se rozprostírá i jedna z největších krétských památek, za kterou se vydává každoročně tisíce turistů. Jedná se samozřejmě o Knóssos a jeho věhlasný palác z doby bronzové. A kam dál se v rámci Řecka, respektive Kréty vypravit? Možností je opravdu mnoho, zkuste například Chanii, druhé největší město ostrova. Spoustu benátské architektury, Janičárská bašta či gotický chrám zasvěcený svatému Františkovi, to je jen pár střípků z celé mozaiky. V neposlední řadě je tu také Matala, asi nejznámější pláž na Krétě – se skutečně nebývale tmavým pískem.

28.9.2016

Booking.com