Ústí nad Labem

Ústí nad Labem (Česká republika)

Ústecký kraj nefiguruje zrovna mezi nejoblíbenějšími místy k bydlení v České republice. Nezaměstnanost je zde ze všech krajů vůbec nejvyšší, přesahuje obvykle deset procent. (Jen pro úplnost – naopak nejnižší nezaměstnaností se může pyšnit Praha a Plzeň, kde se pohybuje okolo pěti procent). Jde o kraj zatížený hutním a těžebním průmyslem a nepříliš zdravým životním prostředím. Ale hospodářskou situací se dnes nebudeme zabývat. Ústí nad Labem je totiž v mnoha směrech unikátní město, které stojí za to navštívit.

Dnešní Ústí nad Labem je statutární město Ústeckého kraje, podle počtu obyvatel (více než devadesát tisíc) sedmé největší v Česku. Třebaže výše jsme zmínili spíše negativní stránky zdejšího kraje, je načase vyzdvihnout ty pozitivní. Ústí nad Labem totiž leží v srdci chráněné krajinné oblasti České středohoří, jíž dominují kužely dávno vyhaslých sopek, mezi nimiž se vine řeka Labe. Ne nadarmo je zde možno navštívit řadu rozhleden, odkud se nabízí překrásný výhled do okolí. Připomeňme ještě, že nejvyšší horou Českého středohoří je 837 metrů Milešovka, zároveň největrnější hora v Česku. Samotné Ústí nad Labem však leží v nadmořské výšce „pouhých“ 218 metrů, tedy zhruba jako Praha.

První zmínku o městě Ústí nad Labem historikové datují do poloviny jedenáctého století, o necelých dvě stě let později již bylo tehdejším králem Václavem I. prohlášeno za město královské. V následujících staletí poznamenaly ústecký region četné války a bitvy probíhající i přímo na zdejším území, nezanedbatelný vliv měly pochopitelně husitské války a následná třicetiletá válka. Nepříznivé následky těchto konflikt se však nevyhnuly takřka žádnému českému městu. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se díky masivnímu rozvoji vědy, techniky a průmyslu začalo Ústí nad Labem rychle prosperovat a zdejší přístav se stal významným obchodním centrem. Tuto funkci, byť omezeněji, plní dodnes.

14.5.2017

Booking.com