Vratislav

Vratislav (Polsko)

Jedna ze skutečných polských perel a dřívější Evropské hlavní město kultury. Nakonec, proč ne? Historická Vratislav v sobě má i významnou tuzemskou stopu, protože zdejší oblast patřila delší dobu pod českou korunu. Najdeme ji zhruba šedesát kilometrů od našich hranic, má za sebou tisíciletou historii a protéká jí řeka Odra. Co víc potřebujeme vědět?

Šest set tisíc obyvatel má město, jemuž někteří říkají Wroclaw a jiní Vratislav, záleží na národnosti mluvčího. Původně prý snad česká pohraniční pevnost, ale později významná oblast i pro polské Piastovce, svého času vypálená do základů mongolskými nájezdy. Když si povšimnete podrobností městského znaku, uvidíte českého lva – a jistě to není náhoda, vratislavská knížata uznávala jako svého lenního pána již Jana Lucemburského a jeho potomstvo. Karlu IV. se tu velmi líbilo a učinil na třicet návštěv během svého panování, často se setkával i s králem Kazimírem III., o jehož zábavu se staral rozličnými kousky umný šašek Václav. Nebyl první ani poslední pomazanou hlavou se zálibou ve Vratislavi, město si zamiloval i Vladislav Jagelonský nebo Rudolf II.

Staré město nabízí jedno z nejstarších náměstí v Evropě, pamatuje už dlouhých osm staletí. V domě U Gryfů pak jsou prý skryté zlaté poklady, ale zdejší radnice je skutečným skvostem gotické architektury Polska. Pokud chcete zajít na džbánek tam, kam chodíval i Chopin, tak Svídnická restaurace bude to pravé místo!

Gotický kostel svatého Václava, katedrála svatého Jana Křtitele, mezinárodní letiště už z předválečných dob a místo, kde se narodili třeba Jan Jesenius nebo Max Born. I to je Vratislav, po jejíž návštěvě by mohla přijít na řadu třeba města jako Katovice nebo Krakov. Polsko je přece plné krás!

22.11.2022

Booking.com