Valladolid

Valladolid (Španělsko)

Žije tu půl milionu obyvatel a zdejší architektonické skvosty vám prostě vezmou dech. Bavíme se o španělském městě, jež sluje Valladolid a má za sebou skoro již tisíc let moderní historie. Pány tu byli Římané i Maurové, ti dali městu pojmenování, Balad-al-Walid znamená vlastně „otcovská země“. Když ale dobyl město Alfons VI. Kastilský, nechal vystavět královský palác a řadu sakrálních skvostů. Tolik památek na arabskou nadvládu tu tedy zase není, přesto budeme mít při návštěvě co obdivovat. A pozor, nezaměňujte Valladolid ve Španělsku za ten mexický, je nakonec o dost menší a jeho pověst není, při vší úctě, tak výrazná…

Své poslední dny zde prožil světoznámý mořeplavec Kryštof Kolumbus, v jehož někdejším domě je situováno zajímavé muzeum. Ve druhé polovině patnáctého století tu vyrostl dominikánský kostel San Pablo – ten je situován nedaleko hlavního náměstí. To Palacio de Santa Cruz, budova z patnáctého století, jejíž výstavbu inicioval kardinál Mendoza, je unikátním vtělením španělské renesance.

Valladolid je nejlidnatějším městem na území Kastilie a Leónu, centrální katedrálu, jejíž stavba započala v šestnáctém století, ale nebyla nikdy dostavěna. Světské stavby však určitě stojí také za zmínku, palác Los Pimentel je rodištěm jednoho ze skutečně proslulých španělských panovníků Filipa II., stavitele Escorialu a muže, jenž promrhal jmění na zkáze legendární Armady, v toporné snaze konečně dobýt Britské ostrovy. Mezi další historické osobnosti spojené s městem patří třeba Velký inkvizitor Torquemada nebo spisovatel Miguel Delibes.

A kam bychom případně mohli zamířit dál, když se řekne Španělsko? Nabízí se třeba historický Burgos, jeden z prvních opěrných bodů moci kastilských králů. V neposlední řadě je tu také sluncem zalitá Salamanca.

22.8.2018

Booking.com