Astorga

Astorga (Španělsko)

Možná jste to jméno ještě nikdy neslyšeli, přitom však jde o poměrně běžný název. Slovo Astorga  označuje třeba sídlo v Brazílii, relativně běžné příjmení nebo název opery. Všechno to jsou nicméně jména, která vycházejí z jediného: vnitrozemského španělského města založeného již v paleolitu. Dnes ho obývá zhruba dvanáct tisíc lidí a další tisíce sem míří za turistickými lákadly, především unikátní historickým dědictvím.

Astorga leží v provincii Leon, jejíž stejnojmenné hlavní město je vzdáleno jen asi dvanáct kilometrů. (Pokud tedy již máte Astorgu prochozenou, přijměte to jako pozvánku na další příjemný a zajímavý výlet). Důvodem, proč bylo město založeno právě na tomto místě, je zřejmě přítomnost řeky Tuerto, která jím protéká. Před dvěma sty tisíci lety naši předkové nepochybně ocenili přínos životodárné vody, která ve vyprahlé krajině středomořského státu určitě není k zahození. Dnes se již město rozkládá na značné ploše, v průběhu historie se stalo svědkem mnoha významných událostí a vyrostlo zde několik staveb, která si zaslouží naši pozornost.

Tak například zdejší biskupský palác, jehož architektonického návrhu se ujal patrně nejvýznamnější španělský rodák – architekt Antonio Gaudí. Představuje tak jednu z pouhých tří staveb, které tento umělec navrhl mimo svou domovskou Katalánii. Palác v Astorze sice není tak proslulý jako dosud nedokončená katedrála v Barceloně, nicméně je téměř stejně impozantní a fotogenický. Podobně unikátní stavbu představuje katedrála Svaté Marie, která byla postavena ještě čtyři sta let před Gaudího palácem (1471) a ve dvacátém století vyhlášena národní památkou. Je evidentní, že ve Španělsku platí více než k jiné dovolenkové destinaci, že blízkost moře nemusí být pro turisty to hlavní. Přístavní města, jako třeba La Coruňa, jsou sice také zajímavá, ale ty největší poklady často naleznete ukryté ve vnitrozemí.

12.10.2016

Booking.com