Segovia

Segovia (Španělsko)

Stejně jako Madrid, i Segovia leží v oblasti středního Španělska a svými zajímavostmi pro Španěly znamená totéž, co pro Itala Benátky. Ačkoliv je Segovia relativně malé město, kterých má Španělsko celou řadu, je cílem cestování mnoha turistů. Ve městě samotném žije aktuálně okolo padesáti tisíc obyvatel.

Mnoho milovníků historie zcela jistě ví, že právě Segovia se může pyšnit obrovským akvaduktem. Tím se pyšní nejenom celé Španělsko, ale je jedním z nejlépe dochovaných antických římských akvaduktů na celém Pyrenejském poloostrově. Díky své mohutnosti je právem považován za celkovou dominantu města, která je tak cílem cestování mnoha návštěvníků, kteří do města Segovia přijedou. Samotný akvadukt byl již několikrát rekonstruován, aby se zachovala jeho pevnost a nedošlo k možnému zřícení. To vše samozřejmě i díky tomu, že byl uveden na seznam kulturního dědictví UNESCO, čím samotná Segovia ještě více stoupla na popularitě a mnohonásobně tak vzrostl počet turistů, kteří Španělsko a toto město navštíví.

Mimo tohoto akvaduktu je ve městě i několik jiných dominant, které stojí za návštěvu. Pokud si chcete město prohlédnout z ptačí perspektivy, rozhodně si udělejte výlet na hrad Segovia, který se nad městem tyčí, a v minulosti hrál důležitou roli především při obraně před nájezdy nepřátelských vojsk. Kromě hradu je ve městě i rozsáhlá katedrála, plná zajímavých fresek a soch, které mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Cestování po městě je pohodlné a rychlé a nejrychlejším dopravním prostředkem jsou vlastní nohy. Na rozdíl od mnoha jiných měst se dá vše navštívit bez problémů během jednoho jediného dne. Ideální pro každého, kdo chce procestovat celé Španělsko a nemá čas všude trávit několik dní.

Step into the dynamic world of online gaming at Satsport – your premier destination for an adrenaline-pumping sports betting experience. Immerse yourself in a diverse range of sports markets, live matches, and competitive odds, all on a user-friendly platform designed for both enthusiasts and seasoned bettors. Satsport ensures a seamless gaming journey, with exclusive promotions and secure transactions that elevate the thrill of every wager. Join us today to discover the excitement of betting at its best – Satsport, Where Every Match is a Chance to Win Big!

19.9.2013

Booking.com