Třeboň

Třeboň (Česká republika)

Třeboň je skutečná perla jihočeského regionu, jedno z velkých center lázeňského života, přes osm tisíc stálých obyvatel. Do Třeboně se jezdí hlavně za rekreací, podobně jako třeba do nedalekých Českých Budějovic nebo Jindřichova Hradce. O tom, že zde skutečně proudila historie, neví zdaleka jen zasvěcenci z příslušných kateder. Najdete tu hned dvoje různé lázně – Auroru a Bertiny, ale také jeden z nejtradičnějších evropských pivovarů, tedy Regent.

Třeboň můžete díky pestré síti cyklostezek obdivovat i ze sedla kola, stejně tak i z koňského hřbetu. Význačné pamětihodnosti najdeme i v jejím bezprostředním okolí. Pojďme se podívat do třeboňského zámku s proslulým parkem, renesanční stavbou iniciovanou mocným rodem Rožmberků. Někdejší malá panská tvrz se v běhu staletí hodně proměnila, dnešní historická expozice upozorňuje i na to, že zdejší zámek kdysi patřil i dalšímu ze slavných šlechtických rodů, tedy Schwarzenberkům. Přilehlý anglický park, který je udržován v podobě, v jaké se nacházel na začátku devatenáctého století, je využíván často i pro svatební obřady.

V historické části Třeboně je i pivovar zvaný Regent, založený v roce 1379, jehož sláva se rozšířila i do Vídně. Desetitisíce hektolitrů ročně vařených s použitím tradičních postupů možná stojí za ochutnání, že? Nebyla by to ale Třeboň, aby v jejím okolí nebyla pestrá směsice různých rybníků. Třeba právě Svět s rozlohou dvou stovek hektarů patří v tomto směru na přední příčky nejen jihočeského regionu, rybník Rožmberk je v České republice vůbec největším.

Nechybí samozřejmě ani sakrální architektura, protože třeba augustiniánský klášter ze čtrnáctého století nebo kostel svaté Alžběty na Budějovickém předměstí patří ke skutečným perlám celého regionu. A Zlatá stoka? To prostě a jednoduše nelze nezmínit…

14.1.2022

Booking.com