Volterra

Volterra (Itálie)

Italská Volterra leží zhruba uprostřed nádherného regionu Toskánsko, který obývali již Etruskové několik staletí před Kristem. Etruskové jsou v mnoha ohledech pro historiky dosud záhadou. Jisté však je, že spojením několika vesnic tohoto tajuplného národa vzniklo kdysi město známé jako Velathri. Odnepaměti těžilo ze svého umístění na obtížně přístupném skalnatém vrcholku, takže ve své době představovalo jedno z nejvýznamnějších osad tehdejší Etrurie.

Dlouhou dobu dělala Volterra starověkým Římanům pořádné problémy, než se jim ji podařilo definitivně dobýt – k této události došlo v roce 79 BC za Sullovy diktatury. Byla totiž obehnána vysokými hradbami, které se částečně dochovaly dokonce do současnosti. Ve středověku se z Volterry stalo na nějakou dobu sídlo biskupa, později bylo dokonce samostatnou republikou. Na počátku patnáctého století, kdy již ve Florencii vládl rod Medicejů, se město stalo součástí Toskánského velkovévodství (připomeňme, že Florencie je hlavním městem Toskánska; dále se zde nacházejí města jako Siena nebo San Gimignano). Památka na Etrusky je dodnes k prohlédnutí v muzeu Museo Guarnacci s unikátní sbírkou etruských předmětů, zejména pohřebních nádob.

V dnešní Volteře je k vidění celá řada pamětihodností, které zde vyrostly v průběhu staleté historie. Charakteristické jsou úzké, křivolaké uličky uprostřed historického centra města, které ještě zužuje nespočet obchodníků, jež své pojízdné krámky vybalili právě na ulicích. Dominantu tohoto centra tvoří mohutná medicejská pevnost ze šestnáctého století, nebo také katedrála Nanebevzetí Panny Marie, která byla původně postavena v roce 1120, ale následně zničena zemětřesením a během následujících staletí obnovována.

21.12.2017

Booking.com