Cividale del Friuli

Cividale del Friuli (Itálie)

Město s poněkud krkolomným názvem Cividale del Friuli, ležící v severní Itálii, představuje ideální turistický cíl pro mnohé cestovatelské nadšence. Nachází se navíc velice blízko dalším zajímavým lokalitám, nedaleko leží například Benátky nebo Caorle.  Cividale del Friuli není žádné kdovíjaké velkoměsto, obývá jej „pouze“ jedenáct tisíc obyvatel – což v šedesátimilionové Itálii představuje vlastně vesničku – ale právě proto si ho řada turistů paradoxně oblíbila. A není divu, že i místní se již stačili přizpůsobit a nabízejí mnoho lákadel, aby si zde turisty udrželi.

Staré město Cividale del Friuli zaujímá relativně značnou část městského centra a jako takové patří mezi vůbec největší památkové zóny v Itálii. Zdejší stavby jsou mnohdy dochovány ještě ze středověku, kdy oblast obývali Langobardi a další národy, například Keltové. Z jejich dob se dochovalo tzv. hypogeum – umělá jeskyně vytesaná do skály. Keltům sloužila k sakrálním účelům, což potvrzují kamenné busty. Římané později z této jeskyně vytvořili vězení pro své zajatce. Další zajímavou památkou na doby dávno minulé je langobardský chrám z 8. století, tyčící se nad řekou Natisone protékající celým městem. Kostel s architekturou se směsicí římského, románského a byzantského vlivu představuje jednu z nejvýznamnějších raně středověkých památek v Evropě.

Zmínili jsme, že městem protéká řeka, a odnepaměti tedy bylo zapotřebí ji nějak překračovat. Již ve 13. století byl vztyčen první most, který byl však posléze přestavěn. Protože tok řeky Natisone je velmi prudký a divoký, podle legendy požádali dávní obyvatelé při stavbě mostu o pomoc ďábla. Pověst dále vypráví, že ďábel pomoc přislíbil s tím, že si vezme duši toho, kdo po hotovém mostě jako první přejde.  Obyvatelé však na něj vyzráli – nechali po mostě jako první přejít psa, a tak bylo město ušetřeno. Moc se však dodnes nazývá Ponte del Diavolo, tedy ďáblův most.

20.5.2018

Booking.com