Tábor

Tábor (Česká republika)

Tábor je okresní město v Jihočeském kraji, podobně jako Český Krumlov nebo České Budějovice. V minulém roce jsme o Táboru poměrně často slyšeli. V souvislosti s upálením mistra Jana Husa se město založené jeho následovníky, husity, ujalo uspořádání celé řady připomínkových akcí, které měli veřejnost upozornit na osobnost nejznámějšího českého církevního reformátora. A není od věci si tedy o Táboře říct pár dalších podrobností, abychom při jeho návštěvě byli moudřejší.

Ne každé město v České republice se může přesným datem svého založení, ale u Tábora tomu tak je. Oficiálního založení se dočkal na jaře roku 1420, tedy pět let po Husově upálení. Název dostal Tábor stejnojmenné podle biblické hory. Dle historické tradice zakladatelé města usilovali o vytvoření nového společenství, jehož příslušníci by odmítali lidské zákon a řídili se pouze zákonem Božím. Mezi nová pravidla náleželo například zřeknutí se veškerého majetku ve prospěch společného vlastnictví a přerozdělování potřebným. Taková myšlenka se obecně nazývá „křesťanský komunismus“.

Aby byl Tábor co nejsoběstačnější obcí, rozhodli se středověcí zakladatelé vybudovat na východním okraji města vodní nádrž, která dostala název Jordán na počest izraelské řeky. Zpočátku měli obyvatelé Tábora – táborité - dokonce vlastní vojsko a prováděli úspěšné výpady do okolí, odkud loupežemi získávali kořist. Zdánlivý „úspěch“ však netrval více než půl roku. Sen o samostatném společenství se začal rychle hroutit, neboť pověření vládci, kterými byli čtyři hejtmani, začali vybírat od obyvatelů dávky a v roce 1452 se město vzdalo vojsku českého krále Jiřího z Poděbrad. Rok 1452 je považován za konec husitského Tábora.

Dnešní Tábor má pětatřicet tisíc obyvatel a šest set let staré historické jádro, které se stalo svědkem všech zdejších dramatických událostí, je klasifikováno jako památková rezervace.

20.4.2016

Booking.com