Ják

Ják (Maďarsko)

Maďarské město Ják je známo v podstatě díky jediné pamětihodnosti - zdejšímu opatskému kostelu. Třebaže v samotné obci v regionu Vas nežije ani dva a půl tisíce obyvatel, díky této křesťanské památce se proslavilo po celém světě. A protože se nachází u samotných hranic s Rakouskem, na západním okraji země, je to sem relativně blízko i z naší české kotliny. Ják se nachází asi osmdesát kilometrů jižně od Szombathely, hlavního města regionu Vas, a nedaleko města Kormend.

Jákský opatský kostel představuje unikátní doklad románské architektury na území Maďarska. Je to impozantní stavba, která v celém Maďarsku patrně nemá obdoby. Stojí zde již od středověku, na vrcholu kopce, která se zvedá nad malebným údolím místního potoka jménem Sorok. Dvě masivní věže kostela jsou vidět již zdálky a pro kteréhokoliv poutníka, který kdy v minulosti přicházel, představovaly symbol očekávaného příznivého přijetí. Udává se, že kostel je vidět ze všech stran ze vzdálenosti až patnáct kilometrů.

Půdorys stavby je s ohledem na tradici románské architektury spíše výjimečný, vnitřní svazkové pilíře a svazky prutů (přípor) podél vnější strany boční lodě totiž nestojí proti sobě. Výrazné nepravidelnosti se projevují i v rozmístění apsid. Poukazuje to na fakt, že stavby kostela probíhaly na etapy a byly několikrát přerušeny.

Historikové pracují na zkoumání jákského kostela již dlouhou dobu. Domnívají se, že jeho umístění není náhodné – než byl kolem roku 1220 založen, patrně se na jeho místě nacházely rodová sídla a statky. Součástí komplexu budov jákského opatství není pouze samotný opatský kostel, ale také přilehlý klášter a kaple svatého Jakuba.

Kostel v Jáku je natolik ojedinělý, že se dočkal dokonce nápodoby. V Budapešti stojí budova hradu Vajdahunyad vára jehož část tvoří tzv. Jákská kaple. Její portál je věrnou kopií portálu z jáského kostela.

3.6.2018

Booking.com