Trogir

Trogir (Chorvatsko)

Má za sebou historii dlouhou více než dva tisíce let, založen byl řeckými osadníky a dnes se pyšní zápisem do prestižního seznamu organizace UNESCO. Trogir v sobě nese památky nejen na antiku, ale například i na dobu benátské nadvlády. Dnes má asi třináct tisíc obyvatel, najdeme tu několik kostelů z období gotiky i renesance a pevnost v duchu tradiční italské architektury. Aby také ne, když se Trogiru přezdívá „Malé Benátky“!

Velká loděnice a poblíž Jadranská magistrála

Pokud jde o dopravu, Trogir je skutečně dobře dostupný. Jen co by kamenem dohodil je proslulá Jadranská magistrála a Trogirský průliv zdobí spoustu lodí a lodiček. Nakonec, už za římských časů zde byl poměrně velký přístav a uherští králové nebo benátská dóžata využívají místní loděnice ve svůj prospěch také. Stopy tu zanechala i relativně krátká, alespoň v běhu staletí, francouzská a také rakouská nadvláda. Pojďme si proto představit alespoň ty nejzajímavější architektonické památky…

V první řadě je to trojlodní katedrála svatého Vavřince, která se stavěla během vrcholného středověku a definitivního dokončení se dočkala až v sedmnáctém století. Ze zvonice se vám nabídne výhled na perly středomořské oblasti, takřka jako na dlani. Split, ale i Brela nebo Makarska jsou vlastně relativně nedaleko, takže bylo zapotřebí tuto chorvatskou výspu také dobře střežit. Kamerlengo, pevnost ještě z dob benátských, plně odpovídala představám dóžecí moci. Je tady už dobrých šest století, a i když chybí třeba původní příkop, stále vypadá dosti majestátně.

Kostel svatého Jana Křtitele, městská hodinová věž, pro lokality pod italským vlivem vpravdě typická, ale také renesanční budova radnice. To jsou další lákadla Trogiru, jehož městská brána má za sebou přes čtyři staletí existence.

25.6.2022

Booking.com